Menu Zamknij

Informator o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej’ 2018

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce czwartą już edycję informatora o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej. Chcemy w ten sposób przybliżyć podmioty ekonomii społecznej wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu prestiżowym znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Kapituła w tegorocznej edycji konkursu przyznała znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 26 podmiotom, 16 „starym”, które ubiegały się o to wyróżnienie po raz kolejny i 10 nowym – biorącym udział w konkursie po raz pierwszy.

Są to podmioty ekonomii społecznej cieszące się ustaloną renomą na rynku, wyróżniające się w środowiskach lokalnych w obszarach swej specjalizacji i należące do grona najaktywniejszych na rynku gospodarczym. To one promują mazowiecką ekonomię społeczną oraz stanowią wzór dla innych firm. To dzięki nim rośnie świadomość społeczna na temat korzyści płynących z współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, a pozytywny odbiór w lokalnych społecznościach komunikuje przekaz, że podmioty ekonomii społecznej nie działają wyłącznie dla zysku, ale również dla ludzi.

Kapituła konkursu wyróżniła też 16 partnerów z otoczenia ekonomii społecznej.

Informator w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony:

http://es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Informator%20MMES_2018_calosc.pdf#overlay-context=informatory_publikacje

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane