Menu Zamknij

Seminarium o ekonomii społecznej w Ciechanowie

W seminarium, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  w dn. 8 listopada br. dyskutowano o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym jakie wyzwania w tym obszarze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Wymieniali uwagi nt. roli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, które mają bezpośredni wpływ na aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane