Menu Zamknij

SPOTKANIE KIEROWNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA MAZOWSZU

Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS

12 grudnia 2018 r. Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, otworzył spotkanie kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających się na Mazowszu. Celem spotkania było przedyskutowanie koncepcji powołania Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ. Miałoby ono pełnić funkcję rzecznika interesów środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aby wzmocnić rzecznictwo interesów całego środowiska oraz wykorzystania instytucjonalnych form wsparcia działalności WTZ ze strony Samorządu Mazowieckiego.

Rola i znaczenie rehabilitacji zawodowej w WTZ, wobec postępujących zmian demograficznych, z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia i wiąże się z możliwością uruchomienia rezerw pracowniczych na rynku pracy poprzez zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami.

Jednak kluczowym problemem utrudniającym przebieg takich działań, jest wciąż brak odpowiednich ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami, słabe zainteresowanie ze strony pracodawców oraz brak systemowego wsparcia, jak również motywowania pracodawców.

Przy instytucjonalnym wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które jest koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, artykulacja głosu tego środowiska mogłaby ulec znaczącemu wzmocnieniu i przyjąć bardziej wyrazistą, a co za tym idzie skuteczną formę w procesie adaptacji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W budowaniu pozycji WTZ, działających na terenie woj. mazowieckiego mogłaby pomóc również Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Kolejne spotkanie w ramach Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ zaplanowano na 13 marca 2019 r.

Opublikowany w Aktualności, Wydarzenia, Wyroznione

Powiązane