Menu Zamknij

POŻYCZKA TISE – EASI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw społecznych adresowana umożliwia finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego, w szczególności:

  • zakupu aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;
  • inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie wartości aktywów własnych organizacji), wsparcie działalności bieżącej, np. przeprowadzenia remontu, adaptacji;
  • utworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej informacji>>>

Źródło: https://tise.pl/target/ngopes/woj-mazowieckie/ 

Logotyp Towarzystwo Inwestycji  Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

Opublikowany w Fundusz pożyczkowy PES

Powiązane