Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Zakłady Pracy Chronionej

Zakłady Pracy Chronionej, zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego.

Stan danych: 01.02.2021 r.

Źródło danych: Wykaz Wojewody Mazowieckiego

Spróbuj szukać: klub, ośrodek

Znaleziono 71 PES

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”