Menu Zamknij

Spółdzielnia Socjalna Pożytek

Do sektora ekonomii społecznej zaliczają się: podmioty reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)), koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje kościelne, przedsiębiorstwa społeczne (PS), spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady pracy chronionej (ZPCh).

Więc o definicjach w publikacji “ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów” – Pobierz plik (.pdf)

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z podmiotem ekonomii społecznej wykorzystaj poniższą wyszukiwarkę i zestawienia oraz skontaktuj się z nami (Kontakt).


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:
  • usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  • opieka nad dziećmi - żłobek,
  • usługi porządkowe,
  • warsztaty rękodzielnicze.

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2018 i 2019

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: wołomiński
Gmina: Tłuszcz
Adres:
ul. Warszawska 11 05-240 Tłuszcz
Telefon: 609 742 227
KRS: 687653
NIP: 1251659613
REGON: 367928692
Data wpisu do rejestru: 2017-07-31

Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pochodzą z dostępnych rejestrów (Baza Krajowego Rejestru Sądowego i wyszukiwarki REGON na portalu Głównego Urzędu Statystycznego, rejestr Wojewody Mazowieckiego, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), baz oraz doświadczeń własnych.

Dane nie zawsze pokrywają się z aktualną kondycją funkcjonowania danego podmiotu. Jeśli jakieś dane nie są aktualne to proszę o kontakt pod adresem krzysztof.pilecki@mcps.com.pl