Menu Zamknij

Spółdzielnia Socjalna SOSENKA z siedzibą w Grądach


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:
 • pomoc dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • rekreacja warsztaty edukacyjne
 • usługi remontowo-sprzątające:
  • sprzątanie mieszkań, piwnic, poddaszy, ogródków działkowych,
  • sprzątanie placu i budynku po zakończonej budowie, po remontach,
  • sprzątanie i dezynfekcja po zmarłej osobie, po pożarze, po zalaniu wodą, po samobójstwie, po padłych zwierzętach,
  • sprzątanie nagrobków na cmentarzu ( mycie pomnika , postawienie kwiatów, zniczy),
  • mycie i malowanie mieszkań, piwnic, poddaszy oraz budynków gospodarskich w rolnictwie,
  • prace porządkowe na posesji ( koszenie trawnika, plewienie ogródka, wycinka i rąbanie drewna na opał, odśnieżanie dachów, chodników),
  • wymiana stolarki budowlanej (okna, drzwi),
  • naprawy instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: makowski
Gmina: Krasnosielc
Adres:
Grądy 84/1, 06-212 Krasnosielc
Telefon: 502 538 981
KRS: 710987
NIP: 7571485000
REGON: 369057149
Data wpisu do rejestru: 2017-12-22

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”