MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnie?/a>
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Uni?Europejsk?ze środków EFS


2015-05-22

Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (Zadania: 1- 7)2015-05-15

Informujemy, że na terenie Mazowsza można skorzystać z bezpłatnego szkolenia dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanego przez IRSS
2015-05-14

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem, zadania - 1-3.2015-05-05

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2015-04-24

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 100h szkolenie pn. "Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"
2015-04-16

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku, zadanie "Na wakacje po uśmiech" i "Pogodne Lato" oraz zadania w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii


Zobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel

mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher Babyliss Pro Perfect Curl babyliss curl secret babyliss perfect curl babyliss babyliss pro