Aktualności

W dniach 7-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt „Skuteczności pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” pod patronatem marszałka Województwa Mazowieckiego. Konferencja połączona była z obchodami Dnia pracownika Socjalnego.


Podczas uroczystego otwarcia konferencji wszystkich uczestników przywitali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, mówiąc że konferencja jest odpowiedzią na wiele pytań oraz spotkaniem wielkiej rodziny pracowników socjalnych. Z okazji dnia pracownika socjalnego złożyli wszystkim zgromadzonym życzenia, aby w tej pracy, ważnej, misyjnej odnaleźli sens, aby praca znalazła uznanie wśród rządzących, samorządów jak również osób, którym pomagają, oraz podziękowali za rok pracy.


Podczas konferencji odbyły się wykłady. Jako pierwszy odbył się wykład pt. „Nowe perspektywy rozwoju pracy socjalnej i służb społecznych – centra usług społecznych”, który poprowadził dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, Koordynator Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina w Narodowej Radzie Rozwoju. Dalej prof. Dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie mówił nt. „Polityki na rzecz dzieci i młodzieży – kontekst wsparcia dziennego”. Po wykładzie Pan Profesor poprowadził wraz z przedstawicielami MCPS oraz mazowieckich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej panel dyskusyjny nt. „Jaka jest kondycja usług i służb społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu”.


Kolejnym punktem programu związanym z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było wręczenie wyróżnień „Zawsze pomocni” przez p.o. dyrektora MCPS Artura Pozorka oraz z-ca dyrektora w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Janusz Sobolewski. Kapituła wyróżnień ‘’Zawsze pomocni” przyznała w sumie 22 wyróżnienia indywidualne, 4 specjalne oraz 10 instytucji. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

222 1111111

pełna fotorelacja na: https://www.facebook.com/mcpswarszawa/

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha, ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/84-konferencja-wolontariat-jako-forma-towarzyszenia-i-wspierania-seniorow-polaczona-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-wolontariusza

..........................................................................................................................................................................................

W ramach kampanii społecznej "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii" udostępniamy Państwu "Poradnik dla rodziców i profesjonalistów", w którym zostały zgromadzone wszystkie dotychczasowe materiały merytoryczne opracowane na potrzeby realizacji kampanii.

Broszura zostanie wydrukowana w nakładzie 10.000 sztuk i następnie będzie dystrybuowana m.in. wśród placówek pomocowych znajdujących się na terenie Mazowsza. Jednak już teraz zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej:

http://mcps.com.pl/images/Wydarzenia/2018/2018.09.27_KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA/Kampania_spo%C5%82eczna_poradnik.pdf

...................................................................................................................................................................

W ramach wieloletniej współpracy prowadzonej z Landem Brandenburgii przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Danuta Janusz, Małgorzata Wołągiewicz i Tomasz Osadnik wzięli udział w Corocznej Konferencji Rządu Federalnego Niemiec na temat profilaktyki narkotykowej - „Die Jahrestagung 2018 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung”, która odbyła się 7 listopada 2018 r. w Berlinie.

W konferencji wzięło udział 400 uczestników ze wszystkich landów zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Niemiec. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Stowarzyszenia związków i organizacji sportowych zajmujących się igrzyskami olimpijskimi (DOSB), Instytutu Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu, służby zdrowia, mediów (Pro7Sat1Media AG), Kościoła oraz organizacji pozarządowych.

Na początku konferencji przestawiono sytuację problematyki uzależnień w Rządzie Federalnym Niemiec, scharakteryzowano samo uzależnienie, omówiono zmiany w rodzinie i społeczeństwie oraz szkody zdrowotne i ekonomiczne związane z uzależnieniami. Następnie w aktywnej dyskusji z uczestnikami konferencji zastanawiano się nad tym co mogą zrobić przedstawiciele kraju i regionów (landów) w zakresie profilaktyki uzależnień, co już jest zrobione, co przynosi zamierzone skutki, a co trzeba poprawić i kto przejmie odpowiedzialność za zdrowie każdego człowieka.

Konferencję zakończyły warsztaty podzielone na 4 grupy tematyczne pt. „praca”, „sport”, „media” oraz „gmina”.

45687347 2280626318656248 941550934016655360 o

Więcej informacji na stronie:
https://www.drogenbeauftragte.de/jahrestagung-2018.html

........................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób starszych współpracujących z Wydziałem ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, sala konferencyjna (VI p.) w godz. 10:00-14:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej) i przesłanie do dnia 26 listopada 2018 r. skanem na adres: martyna.poplawska@mcps.com.pl

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

......................................................................................................................................................................................................................