MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnie?/a>
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Uni?Europejsk?ze środków EFS


2015-03-02

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok
2015-02-10

Seminarium upowszechniające projekt "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"
2015-02-04

OTWARTE KONKURSY OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna w następujących podobszarach:
  • działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem,
  • działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.2015-01-26

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań w Programie "Świetlica-Dzieci-Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie w roku 2015 zadań przyjętych w Programie "Świetlica-Dzieci-Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.2015-01-13

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami
2015-01-07

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18 proc. zawartości alkoholu.Zobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Raporty MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel

mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher Babyliss Pro Perfect Curl babyliss curl secret babyliss perfect curl babyliss babyliss pro