MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnie?/a>
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Uni?Europejsk?ze środków EFS


2015-07-29

Sierpień miesiącem trzeźwości
2015-07-22

Informacja

W dniu 21 lipca 2015r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 85 369,03 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych rodzajów zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. "małe granty") w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).2015-07-17

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenia:

  1. Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych
  2. Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych2015-07-16

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenia:

  1. Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych
  2. Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej2015-07-15

Informacja

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów do udziału w konferencji: "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się w dniu 16.09.2015 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4, w Warszawie.2015-07-14

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenia:

  1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
  2. Działalność GKRPA
  3. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych


Zobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel

mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher Babyliss Pro Perfect Curl babyliss curl secret babyliss perfect curl babyliss babyliss pro