MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnie?/a>
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Uni?Europejsk?ze środków EFS


2015-04-16

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku, zadanie "Na wakacje po uśmiech" i "Pogodne Lato" oraz zadania w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii2015-04-10

Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
2015-04-10

Informacja dotycząca I etapu oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 - edycja 2015
2015-04-08

Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna: podobszar "Działania na rzecz przeciw działania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (Zadania: 1-3)2015-04-02

Zyczenia
2015-04-01

OTWARTY KONKURS OFERTZobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Raporty MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel

mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher Babyliss Pro Perfect Curl babyliss curl secret babyliss perfect curl babyliss babyliss pro