Aktualności

W myśl art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2016 r.

Celem konkursu jest przyznawanie Wyróżnień - "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016" podmiotom ekonomii społecznej najlepiej funkcjonującym pod kątem ich widoczności i podmiotowości.