Aktualności

W trosce o rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Mazowsza….

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, od dnia 4 września 2017 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prosto do krainy czarów - otwockie tournée aktorów seniorów

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował a reżyser z Wiązowskiego Teatru Muzycznego, we współpracy z Fundacją „To lubię” ze wsi Zakręt w powiecie otwockim oraz z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Wiązownie i w Sobieniach-Jeziorach zrealizowali projekt pod nazwą: „Seniorzy w krainie czarów”.

Profilaktyka, socjoterapia, problemy uzależnień
22 listopada 2017 roku, w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie uroczystością wręczenia certyfikatów specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - zakończona została tegoroczna, piąta już edycja szkolenia pn. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości”.