Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 31 maja 2018 r. koncertu na Rynku Miejskim w Zakroczymiu dla 2-3 tys. publiczności (impreza masowa).

http://mcps.com.pl/przetargi/596-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-w-dniu-31-maja-2018-r-koncertu-na-rynku-miejskim-w-zakroczymiu-dla-2-3-tys-publicznosci-impreza-masowa-mcps-pu-pl-4300-11-2018

Modyfikacja IWZ (załącznik nr 6)

Poprawiony Załącznik nr 6

.............................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie przy współudziale z Zamawiającym – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniach 2–3 czerwca 2018 r. kongresu „OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA” dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

http://mcps.com.pl/przetargi/588-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kongresu-ocaleni-do-pelni-zycia-mcps-pu-mo-4300-12-2018

...................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

http://mcps.com.pl/przetargi/592-zorganizowanie-w-dniu-19-maja-2018-r-i-zlotu-wychowania-i-profilaktyki-mcps-pu-cm-4300-15-2018

........................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu "Edukator Profilaktyki Uzależnień" realizowanym przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju z Warszawy. 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz. 

Planowane są cztery szkolenia "Edukator Profilaktyki Uzależnień". Poniżej przedstawiamy terminy dwóch najbliższych szkoleń, a terminy pozostałych dwóch szkoleń podamy w najbliższych tygodniach. 

W każdym szkoleniu weźmie udział 20-30 osób, które w procesie realizacji szkolenia będą podzielone na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

PROGRAM I ZASADY UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM

Terminy szkoleń:

I szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć:

1 sesja: 09.05.18r. - 11.05.18r.

2 sesja: 23.05.18r. - 25.05.18r.

3 sesja: 14.06.16r. - 15.06.18r.

4 sesja: 28.06.18r. - 29.06.18r.

II szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć:

1 sesja: 15.05.18r.- 17.05.18r.

2 sesja: 06.06.18r.- 08.06.18r.

3 sesja: 20.06.18r.- 21.06.18r.

4 sesja: 12.07.18r.- 13.07.18r.

 

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie):

- Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu:

- Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie - w załącznikach.

 

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju (www.konstruktywny.eu) - klikając w poniższe linki.

Zgłoszenia:

I szkolenie - do 30 kwietnia 2018 r. - NABÓR ZAKOŃCZONY

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 1

II szkolenie - do 7 maja 2018 r. - NABÓR ZAKOŃCZONY

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 2

Osoby odpowiedzialne za informację dotyczącą ww. szkolenia:

- z ramienia MCPS:

Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska - tel. 22 622 42 32 w. 69;

- z ramienia Fundacji Konstruktywnego Rozwoju:

Edyta Borkowska - tel. 22 779 70 98

...............................................................................................................................................................................................................................................